Opłaty - Żłobek Mini Śmieszek

Wpisowe 200 zł (bezzwrotne)

Opłata stała: 1350.00 zł

W przypadku rodzeństwa 100 zł zniżki.

W opłatę stałą wchodzą:

-opieka wykwalifikowanej kadry,

-codzienne zajęcia edukacyjne,

-zajęcia muzyczne,

-zajęcia plastyczne,

-rytmika,

-bajkoterapia,

-gimnastyka ogólnorozwojowa,

-gimnastyka korekcyjna-profilaktyka,

-integracja sensoryczna grupowa,

-zabawy logopedyczne,

-zakup materiałów wykorzystywanych na warsztatach organizowanych dla dzieci,

- i inne.

 

Wyżywienie: 18 zł dziennie, gdy dziecko jest obecne i 7 zł dziennie, gdy jest nieobecne.

Czesne płatne jest z góry, a wyżywienie z dołu po obliczeniu frekwencji w minionym miesiącu.


NIEOBECNOŚCI PROSIMY ZGŁASZAĆ NAJPÓŹNIEJ DO GODZ 8.00 W DNIU NIEOBECNOŚCI ZA POMOCĄ APLIKACJI LiveKid .

OPŁATY NALEŻY WPŁACAĆ DO 5-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

NA KONTO:

mBank 32 1140 2004 0000 3102 7796 0998