unijne loga

 

"Z uŚmieszkiem do pracy!" to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 10.04 – Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Numer wniosku w lokalnym systemie informacyjnym nr RPWM.10.04.00-28-0049/22

Celem projektu jest pomoc w utrzymaniu zatrudnienia 20 osobom pracującym oraz ułatwienie powrotu na rynek pracy 10 osobom niepracującym sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3 zamieszkującym na trenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego w okresie od 01.08.2022 r. do 30.11.2023 r. poprzez dofinansowanie tym osobom kosztów bieżącej opieki nad dziećmi.

Całkowita wartość projektu to 993 969 zł
Kwota dofinansowania ze środków europejskich to 843 969 zł
Wkład własny 150 000 zł 

Biuro projektu mieści się w siedzibie
Żłobka Niepublicznego "Mini Śmieszek" 
Justyna Marta Kajdzik, ul. Murzynowskiego 20, 10-684 Olsztyn.

 

Rekrutacja Uczestników do projektu rozpocznie się
w dniu 04.10.2022 o godzinie 8.30, a zakończy 13.10.2022 o godz 15:00
 
 

Wydłużenie terminu oceny wniosków!

Informujemy, że termin uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych upływa w dniu 20.10.2022 r., o godzinie 15:00.

W związku z dużą ilością dokumentów podlegających uzupełnieniu, ocena formularzy rekrutacyjnych zostaje wydłużona do dnia 24.10.2022 r.

Ostateczne wyniki rekrutacji przekażemy w dniu 25.10.2022 r.

 

Osoby z niepełnosprawnościami

Informujemy, że nadal dysponujemy miejscami dla osób z niepełnosprawnościami!

Nasz zespół chętnie pomoże w przygotowaniu dokumentów i wyjaśni wszelkie wątpliwości.

 

Zapraszamy do udziału!