O przedszkolu

 

O przedszkolu

 

Przedszkole Niepubliczne ”Śmieszek” posiada dwie placówki : jedną przy ul.Leyka 7, drugą przy ul.Murzynowskiego 20 w Olsztynie. Pierwsza z nich skupia się na specjalistycznych terapiach dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Druga z kolei nastawiona jest na rozwój poprzez codzienny sport.

W obu sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne atestowane zabawki. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne. Dodatkowo placówka przy ul.Murzynowskiego 20 posiada do dyspozycji dzieci wielką 200-metrową salę gimnastyczną, wyposażoną w materace, drabinki, maty, ławeczki gimnastyczne, piłki, woreczki i inne sprzęty niezbędne do przeprowadzania zajęć sportowych. Ciągle doskonalimy naszą bazę lokalową.

Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój w atmosferze pełnej szacunku i akceptacji. Pomagamy przedszkolakom budować wiedzę o świecie poprzez jego doświadczanie, aktywne działania, zaangażowanie i wykorzystanie naturalnej ciekawości dziecięcej. Realizujemy wszystkie zadania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego m. in. poprzez dostrzeganie w dzieciach talentów, indywidualizację stosownie do ich potrzeb i możliwości, budowanie samodzielności, kreatywności, poznawanie języków obcych, rozwijanie umiejętności komunikowania się i współpracy z innymi, otwartości na różnorodność świata, przekazywanie wartości etycznych.

Tym, co nas szczególnie wyróżnia spośród innych przedszkoli, jest nastawienie na dużą aktywność ruchową dzieci. W epoce gier komputerowych, tabletów, smartfonów, fast foodów i wyścigu z czasem, uczymy naszych wychowanków zdrowego stylu życia. Robimy to poprzez zapewnienie im codziennej aktywności fizycznej. Jej stymulacja, jako że ruch jest naturalną potrzebą dziecka, jest punktem wyjścia do właściwego rozwoju fizycznego, motorycznego, umysłowego i społecznego. Sport to nie tylko budowanie masy mięśniowej. To wzmacnianie odporności, poprawa procesów metabolicznych, przeciwdziałanie wadom postawy, kształtowanie pozytywnych nawyków ruchowych, ćwiczenie silnej woli i pewności siebie, wspomaganie adaptacji, kształtowanie poczucia odpowiedzialności, zdyscyplinowania i wytrwałości w pokonywaniu trudności. Sport jest podstawą zdrowego stylu życia. A my żyjemy na sportowo. Nasze dzieci pod okiem mistrzów w różnych dyscyplinach, ćwiczą każdego dnia. Jeśli sport stanie się codzienną aktywnością już w wieku dziecięcym, w życiu dorosłym nadal będzie naturalnym elementem każdego dnia. O pozytywne nawyki należy dbać już od małego. Stąd nasze motto: „Rośnij zdrowo na sportowo!”

W swojej codziennej pracy nastawiamy się na aktywność fizyczną, ale zdajemy sobie sprawę, że nie tylko ona kształtuje świadomych, odpowiedzialnych, myślących, wrażliwych, empatycznych i otwartych na świat ludzi. Dlatego dostarczamy naszym dzieciom doświadczeń związanych z kulturą wysoką np. poprzez warsztaty teatralne, wycieczki w ciekawe miejsca, przedstawienia teatralne na terenie przedszkola i poza nim, kontakt z muzyką klasyczną graną m.in. na żywo, różnorodne zajęcia umuzykalniające, działania artystyczne z użyciem różnorodnych technik, obcowanie ze sztuką klasyczną i współczesną.

Zatrudniamy serdeczną, empatyczną, ambitną i zaangażowaną kadrę. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci. Posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują bogate i ciekawe oferty zabaw i zadań. Są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Ciągle się doskonalą. Każdą grupę prowadzi dwuosobowy zespół, przebywający z dziećmi jednocześnie, co daje wyższą jakość, oraz komfort pracy. Podnosi również poziom bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w placówce. Wszyscy nasi pracownicy współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Co ważne, rodzice przedszkolaków są naszymi partnerami. Chętnie z nimi współpracujemy. Zawsze bierzemy pod uwagę ich potrzeby i oczekiwania. Jesteśmy otwarci na prośby i sugestie. Chętnie służymy radą i pomocą. Takie relacje ułatwiają pełne zaspokajanie potrzeb dzieci.