Opłaty

 

Wpisowe 200 zł.
Opłata stała: 250.00 zł – płatne do 5-go każdego miesiąca

 

Wyżywienie: 
dieta standardowa - 18 zł dziennie, gdy dziecko jest obecne i 7 zł dziennie, gdy jest nieobecne;
dieta niestandardowa – cena ustalana indywidualnie.

Istnieje możliwość przynoszenia własnego jedzenia.

Opłaty za wyżywienie dokonuje się na koniec miesiąca po rozliczeniu obecności dziecka.

Przy dietach niestandardowych zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do godziny 8.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

OPŁATĘ STAŁĄ NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO:
BANK BPS 08 1930 1611 24110406 8668 0001

OPŁATĘ ZA WYŻYWIENIE NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO:
mBank 32 1140 2004 0000 3102 7796 0998